Teknisk Udvalg

Teknisk Udvalg

Gældende for fartøjsfører og medlemmer i Teknisk Udvalg.

I forbindelse med vedligeholdelse af udstyr i klubben, udstikkes der hermed følgende retningslinier for fremmøde: Tilmelding til vedligeholdelsesdagen skal ske senest 1 uge før, til udvalgs formand. Såfremt man er forhindret, bedes man selv finde en alternativ dag, hvor man så kan hjælpe, dvs. alle skal yde et stykke arbejde for sagen. I det kommende år, og fremover, er der lavet en plan for vedligeholdelsesdage, og alle har nu mulighed for i god tid at forberede sig hertil.

Der er følgende vedligeholdelse dage (Der udsendes brev med dato).

 • En søndag i februar; ¼-årligt eftersyn
 • En søndag i april; 1/1-årligt eftersyn
 • En søndag i juli; ¼-årligt eftersyn
 • En søndag i oktober; ½ årligt eftersyn

Hvad skal der ske på disse dage?.

 • Triton (PDF file).
 • Kompressor (PDF file).
 • Gummibåd (PDF) file.
 • Reservedel liste (PDF) file.
 • Manual til Triton's elsysstem.

Hvem er med i Teknisk Udvalg?

Teknisk udvalg består af:

 • materielforvalteren (se bestyrelsesoversigten)
 • Fartøjsførere
 • Diverse klubmedlemmer med teknisk snilde.

Anvendelse af udstyr: I forbindelse med anvendelse af udstyr i klubben, udstikkes der hermed følgende retningslinier: Opstår der, eller observeres der fejl eller mangler på udstyr, skal man informere materielforvalteren herom. Der er lavet særskilte bøger ("logbøger" for fejl, mangler og mistanke om fejl) for henholdsvis kutteren (Triton), gummibåden og kompressoren. Det vil sige at fejl, mangler eller uregelmæssigheder skal indføres heri. Bøgerne opbevares i kompressorrummet. Ved fejlretninger og vedligeholdelseseftersyn, skal det ligeledes noteres i bogen, hvad man har foretaget sig. Dvs. påfyldes der f.eks. olie på Triton, skal dette noteres i bogen. Bøgerne skal sikre at alle kan se tilstanden af f.eks. Triton inden man tager på tur. Hvis et medlem påfylder 1 liter olie og ved indføring i bogen kan se at der de sidste par ture også her været påfyldt olie er dette en fejlsituation. Det er derfor vigtigt at alle uregelmæssigheder noteres, da man på denne måde kan forebygge væsentlige reparationer.

 

Triton ny tag