Indmeldelse i VSK

På denne side skal du, som nyt medlem, vælge den medlemstype som du ønsker at benytte i VSK.

Du vil blive oprette og modtage en mail, men din profil er ikke aktiv, før bestyrelsen godkender dit medlemsskab af VSK.

Opkrævning til VSK kommer senere.