Klubbens historie

VSK Historie

Vedbæk Sportsdykkerklub er stiftet 1 April 2001, som et produkt af en fusion mellem Søllerød Sportsdykkerklub og Trørød Sportsdykkerklub.

SSK Historie

En ide blev født - historien om Søllerød Sportsdykkerklubs fødsel, en ganske almindelig dag i marts 1976

Som følge af tidligere dykning i Søværnet og nu som medlem i en dykkerklub beliggende i Skovshoved, fandt jeg faktisk ud af at der manglede en rigtig dykkerklub i Søllerød Kommune.

Ideen blev da straks født, hvorfor ikke starte en klub i min egen hjemkommune ?

Men hvordan kommer man nu i gang med at starte ?

Jeg underviste på det tidspunkt i et andet fag på aftenskole for F.O.F. og jeg henvendte mig derfor til forstanderen for F.O.F. i København / Frederiksberg og fortalte om min ide.

Han var straks med på ideen og vi aftalte, at hvis jeg ville udfærdige et kursusprogram, så ville han prøve at skaffe en svømmehal.

Altså fat i pen og papir for at få en plan op at stå, denne blev hurtigt færdig og afsendt til F.O.F.

Forstanderen vendte dog tilbage og fortalte at han ikke kunne skaffe en svømmehal inden for København / Frederiksberg området, det tætteste han kunne komme, var en hal i en skole som lå i Holte, nemlig på Skovlyskolen.

Herefter overgik sagen til F.O.F. Søllerød, altså ny henvendelse til forstanderen her.

Han var en smule tvivlende om dette ville være af interesse, men indvilgede dog i at tage en annonce med i efterårets kursusprogram, som blev udsendt til alle husstande i området.

Da tilmeldingsfristen var udløbet foretog jeg en forsigtig opringning til F.O.F. for at høre om der overhovedet var tilmeldt nogle. Og jeg fik da at vide at tilmeldingerne havde været meget overvældende, der var nemlig omkring 40 tilmeldte.

Jeg måtte da fortælle at jeg kun kunne tage ca. halvdelen, så resten kom derfor på en venteliste.

Der blev også skaffet klasseværelse på Skovlyskolen og kurset gik i gang omkring 1 oktober 1976.

Jeg fik på dette tidspunkt hjælp af en anden instruktør fra min gamle klub, nemlig Søren Brogård.

Nu kom spørgsmålet, hvordan med godkendte, gældende kursusbeviser ?

En henvendelse til Dansk Sportsdykkerforbund afklarede dette, man ville godt have os som medlem, hvis vi startede en klub og underviste efter DSF´s program til det daværende Nordisk Sportsdykkerbevis.

Derfor blev det afgørende spørgsmål stillet i en kaffepause under en ekskursion på Søværnets Havariskole i oktober 1976.

Skal vi starte en klub ?

Alle var straks med på ideen og der blev aftalt en dato for en stiftende generalforsamling, hvortil der blev indkaldt via lokalaviserne. Artikel om SSK -->Den stiftende generalforsamling blev afholdt den 4 november 1976 med ca. 38 deltagere på Rundforbiskolen i Nærum, hvor der blev her valgt en bestyrelse, talt om love og vedtægter samt hvad klubben skulle hedde.

Efter denne dato var SØLLERØD SPORTSDYKKERKLUB en kendsgerning

Af Flemming Moberg