Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for Vedbæk Sportsdykkerklub – Herefter kaldet VSK

FORBEHOLD OG PRISER
Vi forbeholder os retten til at ændre priser på ture, udstyr m.m. uden varsel. Medlemskontingent er dog fastsat af generalforsamlingen. Alle priser m.m. på disse sider er opgivet eksklusivt moms, da foreningen er momsfritaget. Vi tager forbehold for tryk-/tastefejl.

MEDLEMS VILKÅR
Det er en forudsætning for medlemskabet af VSK, at du betaler den regning der udsendes i november måned.

KVITTERING
Medlemmet kan ved træk fra sin konto se at beløbet er betalt.

OPHØR / OPSIGELSE af medlemskab
Ønsker du ikke længere medlemskab af VSK, kan du sende en mail til bestyrelsen. Der kan du anmode om udmeldelse. Der vil i forbindelse med udmeldelse ikke blive refunderet betalt kontingent. Du vil efter udmeldelse, ikke længere modtage opkrævninger fra VSK.

FORTRYDELSESRET
Der er ikke fortrydelsesret. Og der refunderes ikke penge efter tilmelding.

REKLAMATIONSRET
Da der ikke er tale om fysiske produkter med ydelser, er du ikke omfattet af en reklamationsret. Du kan dog klage til bestyrelsen, hvis der er omstændigheder, du er uenig i. Alle klager vil blive behandlet i bestyrelsen, hvorefter du vil få en tilbagemelding.

MEDLEMMETS ANSVAR
VSK forbeholder sig ret til at spærre medlemmets adgang til siden ved manglende betaling, og hvis der sker mislighold af VSK ejendom eller foreningssystemet. Der vil ikke blive udbetalt kompensation til medlemmet ved eventuel spærring.

Handel
• CVR: 29643830

Kontakt
• formand@vskdyk.dk

Adresse
Vedbæk Sportsdykker Klub
Vedbæk Strandvej 356
2950 Vedbæk