Arkæologi Udvalget

Arkæologisk Udvalg

Udvalget arbejdet for tiden ikke som et fast udvalg. Men en række medlemmer med interesse for arkæologi og historie findes i klubben. Udvalget er et hvilende udvalg, bestyrelsen kan kontaktes hvis der er ønsker om særlige arkæologiske dyk eller arrangementer.

Tidligere aktivitet har været:

  • Besøg på Orlovsmuseet
  • Eftersøgning af vrag, herunder genfinding af vraget af det danske orlovsskib Snarensvend (1658).
  • Mindre opmålings/registrerings opgaver
  • Weekendkursus i klubben