Kompressor kursus

Klubben råder over en stationære kompressor som er monteret med et continous blend system der kan levere Nitrox op til EAN40, samt trimix. Kompressoren er forsynet med 300 Bar gasbank, med EAN32 på banken.
Denne vil blive benyttet i undervisningen.

 

Brugen af kompressorer kræver dog et VSK kompressor kursus samt en Mixer Blender hvis man ønsker at fylde Nitrox.

Et krav fra Arbejdstilsynet