Biologi Udvalget

Biologisk Udvalg

Et hvilende udvalg hvor der dog bliver afholdt nogle DSF kurser.

VSK afholdte i foråret 2019 et DSF Marine biologisk kursus Nordisk hvor 14 personer deltog og fik bevis på deltagelse. Kurset var et Dansk Sportsdykker Forbunds kursus.

I foråret og efteråret 2020 blev der i samarbejde med DSF og Haslev Sportsdykker klub afholdt et CMAS* kursus i Marin Biologi – koralrev.

August 2022 var klubben vært for DSF første afholdte Stenrevs kursus, hvor vi brugte ydermolen af havnen som stenrev.

Vi har i klubben en stor interesse for marinbiologi samt en del medlemmer har en stor viden om fisk, alger, dyriske svampe, gopler, hvaler, koralrev m.m.

 

CMAS* kursus i Marin Biologi – nordisk farvand gennem Dansk Sportsdykker Forbund.

 

Nedenunder fra stenrev kurset.